.

Čajová keramika

od Jardy Marka. Zkrášlená přírodními popelovými glazurami, pálená dřevem v peci anagama.

Winter Flush Oolong

Čaj pochází ze svahů v okolí městečka Rui Feng v nadmořské výšce 1300 m ve slavném pohoří Alishan. Sběr lístků z keříků kultivaru Xin Ching probíhal v úplném závěru sezóny v listopadu 2020.

Čajová keramika z pece na dřevo

od Jiřího Duchka