.
/_files/image/02023_TITULKA/podkategorie_obrazky/Taiwan_AssamTeaFarm.jpg

Černý čaj - Taiwan

Černý taiwanský čaj má poměrně krátkou historii. Taiwan je známý především svými oolongy. Živé, exotické aroma taiwanských oolongů je ve světě čaje považováno za konstantu. Zdejší bohatý terroir, tolik vhodný pro pěstování čaje, je celosvětovým unikátem. Není tedy překvapením, že stejně aromatické a výrazné jsou i černé taiwanské čaje.

Více...


Historie taiwanských černých čajů

S produkcí černých čajů začali na Taiwanu ve dvacátých letech minulého století Japonci během padesátileté okupace v letech 1895-1945. Jako místo s nejvhodnějšími podmínkami bylo vybráno okolí jezera Sun Moon Lake v centrální části ostrova. Zde, v malebné horské krajině vznikaly nové čajové zahrady a továrničky. Pro osázení nových zahrad byla z Indie přivezena semena asámského čajovníku. Assam byl v té době již vyhlášen produkcí skvělých černých čajů. 

Šlechtění kultivarů

Klíčovou roli v pěstování kvalitních černých čajů na Taiwanu sehrála výzkumná a šlechtitelská stanice, která na břehu Sun Moon Lake vznikla již v roce 1902 za japonské nadvlády. Ta ve své činnosti pokračovala i po roce 1945, kdy byla vyhlášena nezávislost Čínské republiky. Dnes se jmenuje Tea Research and Extension Station. Je to státní výzkumná organizace, která se specializuje na výzkum, vývoj a podporu týkající se čajového průmyslu. 

Jedním z hlavních přínosů této stanice je šlechtění a šíření nových čajových kultivarů. Nové kultivary nesou, kromě svého originálního názvu, také zkratku této stanice (TRES) a číslo, které bylo danému kultivaru přiděleno. K nejznámějším čajům vyšlechtěným v tomto ústavu patří legendární Hong Yu - Red Jade (nebo také Red Ruby) TRES No.18. Tento kultivar byl vyšlechtěn v roce 1999. Byla to reakce na poptávku po novém a zajímavém typu čaje s výraznou chutí a vůní. TRES No.18 se stal úspěšným produktem, který získal popularitu jak na Taiwanu, tak i v zahraničí díky své charakteristické chuti a vůni.

Dalším významným čajem, který TRES zpopularizovala a takříkajíc vzala pod svá ochranná křídla, je Shan Cha - horský čaj. Verze původního čajovníku pocházejícího z Taiwanu. Právě jeho křížením s asámským čajovníkem vznikl zmiňovaný Red Jade.