.
/_files/image/Keramici_fota/worm_maly_naWeb.jpg

Dalibor Worm - keramika CZ

Narodil se 12. dubna 1965 v Teplicích. Vystudoval keramiku na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni a následně Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru keramiky a porcelánu, prof. Otto Eckerta, prof. Bohumila Dobiáše a prof. Václava Šeráka. V letech 1991-1993 působil jako výtvarník porcelánové manufaktury Royal Dux Bohemia v Duchcově, v letech 1992-1995 jako asistent na výtvarné katedře Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Více...


V roce 2000 založil studio Design volné ruky, kde se věnuje produkci převážně užitného porcelánu točeného na kruhu. V letech 2011-2016 pracuje jako odborný asistent na Katedře výchov uměním pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době se zabývá sochařskou tvorbou, kresbou, malbou a designem porcelánu, který realizuje pod autorskou značkou „Porcelán Volné ruky“.