.
/_files/image/RUZNE/PICT9363.jpg

Bílý čaj - letní sklizeň

Bílé čaje z letních sklizní jsou chuťově rozvinuté a ucelené čaje s mírnou a klidnou energií. Jde o čaje nejčastěji sklizené v květnu a červnu, v době, kdy jaro už pokročilo, čajové keříky mají větší lístky a jsou plné síly. Bílé čaje vznikají, oproti černým nebo zeleným čajům, jen s nepatrnými zásahy ze strany člověka. O to musejí být tyto zásahy citlivější, o to mají zásadnější vliv na výsledný čaj.