.
/_files/image/Novaci/IMG-20190823-WA0048.jpg

Petr Novák - keramika CZ

Petr Novák je náš drahý dlouholetý přítel. Pracuje s technikou výpalu v peci na dřevo, glazury si míchá sám z materiálů dostupných v Česku. "Výpalem v peci na dřevo nepokračuji pouze v tradici našich předků, ale také se pokouším o vytvoření prací, jež nesou něco více než jen technologickou výjimečnost; prací, jež hovoří jazykem mé duše, keramiku, jež reflektuje můj přístup k životu." Petr tvoří spíše menší "čajovky", které během let získaly věhlas po celém světě.