.

Autorská tvorba

Česká i světová autorská keramika k čaji, většinou pálená dřevem, dřevěné čajové náčiní či čajový textil. To je svět, který stále objevujeme a snažíme se k němu svou trochou přispět. Třeba tím, že si lidé u nás přečtou, že skutečné řemeslo ještě ze světa nevymizelo.

/_files/image/Novaci/IMG-20190823-WA0048.jpg

Petr Novák - keramika CZ

Petr Novák je náš drahý dlouholetý přítel. Založil spolu s Mirkou Randovou Keramické centrum Doupě o.p.s., v jehož rámci se věnovali nejen své keramické tvorbě, ale také lektorské činnosti. Petr se zúčastnil mnoha sympozií a výstav keramiky. Pracuje s technikou výpalu v peci na dřevo, glazury si míchá sám z materiálů dostupných v Česku. "Výpalem v peci na dřevo nepokračuji pouze v tradici našich předků, ale také se pokouším o vytvoření prací, jež nesou něco více než jen technologickou výjimečnost; prací, jež hovoří jazykem mé duše, keramiku, jež reflektuje můj přístup k životu." Petr tvoří spíše menší "čajovky", které během let získaly věhlas po celém světě.